Hotel Junior Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.hoteljunior.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o  přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.hoteljunior.cz/

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s výše uvedenými předpisy s výjimkami uvedenými níže.

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny popisem upozorňujícím na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader.
  • DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu jsou volně dostupné programy, které dokáží tento formát dekomprimovat.

Některé fotografie či fotoalba neobsahují alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2021.

Kontakt na správu webu

Provozovatelem webu https://www.hoteljunior.cz/ je Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace.

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu info@hoteljunior.cz.

Kontakty

Školní hotel Junior
Hotelová škola Poděbrady
Komenského 156/7
290 01  Poděbrady
tel.: +420 325 612 540
e-mail: info@hoteljunior.cz